I vårt arbete att utveckla SVUF har vi som mål att träffa våra institutionella medlemmar för att diskutera hur vi på bästa sätt ska arbeta vidare. Gustav Petersson och Anette Gröjer från SVUFs styrelse har hittills träffat Karin Wahlström från Riksantikvarieämbetet och Petra Jonvallen samt Marianne Danielsson från Riksrevisionen. Tack för möjligheten att utveckla SVUF tillsammans.