Styrelsen uppmuntrar föreningens medlemmar och andra intresserade att ge förslag på
sessioner och posterpresentationer. Det kan vara i form av traditionella papers eller posters,
men vi välkomnar även innovativa idéer om sessioner och demonstrationer av utvärderingsmetoder.
Den som vill delta ombeds skriva ett abstract (max 500 ord). Vi önskar få ditt förslag senast
30:e april. SVUF: s styrelse bedömer förslagen och meddelar beslut senast 30 maj.
Förslag till bidrag mejlas till:
info@svuf.nu

Information om konferensen hittar du här.