Per Molander talar på årsmötet utifrån sin nya bok 2017:1 Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet., utifrån ett utvärderingsperspektiv.

Alla medlemmar 2016 och 2017 inbjudes till SVUFs årsmöte den 9 maj 2017 kl 18. Årsmötet kommer att hållas i SRF Stockholms stads lokaler på Gotlandsgatan 44 i Stockholm.

Anmäl dig till info@svuf.nu.

En separat kallelse kommer att skickas ut inom kort till de som var/är medlemmar 2016 och 2017.