I samband med SVUFs årsmöte den 7 maj kommer Louise Bringselius att hålla ett föredrag om ”Främjande revision som bygger tillit: exemplet Riksrevisionen”
 
Louise Bringselius är docent i organisation och ledning vid Lunds universitet och forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen. Louise har forskat om den statliga revisionen under mer än tio års tid och bl a skrivit böckerna ”Den statliga revisionen i Norden” (2017) och ”Tillit – en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor” (2018). Mer information: https://www.bringselius.se/
 
Årsmötet hålls i Läkaresällskapets lokaler på Klara Östra kyrkogata 10 i Stockholm kl 17.00. Om du vill komma vill vi ha din anmälan till info@svuf.nu. Vi bjuder på lättare förtäring.