Seminarium 20 april med Annika Claesson

Seminarium om utvärdering som stödjande verktyg vid kompetensutveckling Tid och plats: UKÄ, torsdagen 20: april 2017, kl 14-16 Annika Claesson, fil Lic och utvecklare, arbetar i Eskilstuna kommun med utveckling av kommunens systematiska kompetensarbete och...

Seminarium med Evert Vedung 30 mars

Välkommen till ett seminarium med Evert Vedung! Professor emeritus Evert Vedung håller seminarium utifrån sin nya bok: Implementering i politik och förvaltning (Studentlitteratur) som publicerades i december 2016. Exempel på teman som tas upp på seminariet är: ”Hur...

Årsmöte 9 maj 2017

Per Molander talar på årsmötet utifrån sin nya bok 2017:1 Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet., utifrån ett utvärderingsperspektiv. Alla medlemmar 2016 och 2017 inbjudes till SVUFs årsmöte den 9 maj 2017 kl 18. Årsmötet kommer att...

Årsmöte 2016

SVUF bjuder in till årsmöte för er som var medlemmar 2015 och er som är medlemmar i år. Ni ska ha fått en kallelse via mail, om inte kontakta info@svuf.nu Mer info finns på...

SVUFs styrelse 2016-2017

SVUFs styrelse under de kommande två åren består av: Ordförande Kari Jess, Högskolan i Dalarna Vice ordförande Lena Johansson de Chateau, Faugert & Co Utvärdering AB Ledamöter Maria Bergström, Vetenskapsrådet Tommy Dahlén, Forte Anette Gröjer,...