Bli medlem

 

SVUF är en ideell förening som bygger sin verksamhet på frivilliga insatser och medlemsavgifter.

Det finns två typer av medlemskap:

Individuellt medlemskap

Individuella medlemmar betalar en årsavgift på 300 kr (antingen personligen eller via sin arbetsgivare).

Observera att så länge du är medlem arkiverar SVUF de personuppgifter du lämnar. Detta gör vi enbart för att kunna erbjuda service till dig som medlem. Lämnar du föreningen stryks all sådan information om dig. Kontakta oss gärna om du har frågor om detta.

… med studentrabatt!

Helårsstuderande vid högskola eller universitet får, mot uppvisande av intyg, en rabatterad medlemsavgift på 200 kr.

Institutionellt medlemskap

Institutionella medlemmar betalar en årsavgift på 7 500 kr. Ett institutionellt medlemskap innebär en möjlighet för arbetsgivare att ge flera av sina medarbetare full access till hemsidan och SVUFs nyhetsbrev.

När du blir institutionell medlem får alla anställda som vill i din organisation tillgång till medlemsinformation på SVUFs hemsida med nyhetsbrev, rapporter, föreningens hela nätverk etc.

Detta kräver att varje institutionell medlem har en kontaktperson som SVUF kan skicka aktuell information till. När du anmäler dig som institutionell medlem ska du därför också ange namn och kontaktuppgifter till kontaktpersonen. Kontaktpersonen ansvarar för medlemskapet och att det förnyas.

Kontaktpersonen anmäler till SVUF kontaktuppgifter till ytterligare anställda personer i organisationen som är intresserade av SVUF och vill få del av medlemsinformation, utskick osv.

Kontakta info@svuf.nu om du har några frågor om medlemskapet.

Du kan registrera dig nedan så får du en faktura skickad till dig. Varmt välkommen som medlem.

Bli medlem i SVUF

15 + 9 =

Kompetens

Främja din praktiska och tvärvetenskapliga kompetens som utvärderare. Bli medlem i SVUF.