Litteratur

 

Quality. From Plato to Performance av Peter Dahler-Larsen

  • Puts the concept of quality, its history, meaning and contemporary impact at center stage
  • Analyses the concepts’ transformation of meaning over time, inlcuding current and co-existing quality perspectives
  • Proposes models of qualitization and their potential effects on social order, comparing them with relevant democratic political-administrative systems

The notion of quality features prominently in contemporary discourse. Numerous ratings, rankings, metrics, auditing, accreditation, benchmarking, smileys, reviews, and international comparisons are all used regularly to capture quality. This book paves the way in exploring the socio-political implications of evaluative statements, with a specific focus on the contribution of the concept of quality to these processes. Drawing on perspectives from the history of ideas, sociology, political science and public management, Dahler-Larsen asks what is the role of quality, and more specifically quality inscriptions, such as measurement? What do they accomplish? And finally, as a consequence of all this, does the term quality make it possible to deal with public issues in a way that lives up to democratic standards? This cross-disciplinary book will be of interest to scholars and students across various fields, including sociology,
social epistemology, political science, public policy, and evaluation.

1st ed. 2019, VII, 255 p.

 

Kausalitet – I filosofi, politik och utvärdering av Rolf Sandahl och Gustav Jakob Petersson

”Hur kan vi bäst ta reda på om offentliga insatser ger avsedda resultat? Denna fråga har under senare år diskuterats livligt både inom forskarvärlden och inom olika myndigheter och förvaltningar, inte minst i den så kallade evidensdebatten.

Svaret på denna fråga beror på vad vi menar med kausalitet. Detta har filosoferna diskuterat under århundraden och beroende på hur kunskapen ska användas kan vissa aspekter av kausalitet vara mer relevanta att spåra än andra. Att bekanta sig med teorier om kausalitet är därför viktigt inte bara för filosofer utan också för samhälls­vetare, utvärderare och de som arbetar i den politiska vardagen, där orsakerna till olika samhällsproblem diskuteras.

Kausalitet ger läsaren en introduktion till de mest inflytelserika teorierna om kausalitet och visar hur man kan använda dem för att spåra effekter av offentliga insatser eller orsaker till samhälls­problem. Författarnas ambition är att skapa en förståelse för bety­delsen av att sätta sig in i teorier om kausalitet innan man väljer tillvägagångssätt för att spåra orsaker eller effekter. Fullt medvetna om praktiska begränsningar som är förenade med olika analysmiljöer menar författarna att det finns goda möjligheter att med givna resurser få fram mer ändamålsenlig resultatinformation.”

https://www.studentlitteratur.se/product_images/imagecache/pcatimg/_pm_w-800_h-800/9789144112466.jpg

Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 9789144112466
Utgivningsår: 2016
Sidantal: 264

 

Cyber Society, Big Data, and Evaluation av Gustav Jakob Petersson och Jonathan Breul

”We are living in a cyber society. Mobile devices, social media, the Internet, crime cameras, and other diverse sources can be pulled together to form massive datasets, known as big data, which make it possible to learn things we could not begin to comprehend otherwise. While private companies are using this macroscopic tool, policy-makers and evaluators have been slower to adopt big data to make and evaluate public policy.

Cyber Society, Big Data, and Evaluation shows ways big data is now being used in policy evaluation and discusses how it will transform the role of evaluators in the future. Arguing that big data will play a permanent and growing role in policy evaluation, especially since results may be delivered almost in real time, the contributors declare that the evaluation community must rise to the challenge or risk being marginalized.

This volume suggests that evaluators must redefine their tools in relation to big data, obtain competencies necessary to work with it, and collaborate with professionals already experienced in using big data. By adding evaluators’ expertise, for example, in theory- driven evaluation, using repositories, making value judgements, and applying findings, policy-makers and evaluators can come to make better-informed decisions and policies.”

Transaction Publishers
ISBN: 978-1-4128-6436-7Cyber Society, Big Data, and Evaluation
Pages: 218
Binding: Hardcover
Publication Year: 2017
Also available as: Google eBook

Implementering i politik och förvaltning av Evert Vedung

När folkvalda politiker har formulerat visioner och fattat politiska beslut ska dessa beslut implementeras av förvaltningen. Inte sällan inträffar det dock att den genomförda politiken blir något annat än vad som ursprungligen var avsikten. Vad har hänt med genomförandet, eller med implementeringen?

I denna bok fokuserar författaren på en specifik del av policyprocessen, nämligen implementering av offentlig politik. Här beskrivs ingående de interna och externa faktorer som påverkar implementerings­processen. Med hjälp av ett antal empiriska exempel beskriver författaren vad som påverkar implementeringens utfall.

Implementering i politik och förvaltning vänder sig till implementeringsverksamma samt till studenter i statsvetenskap, folkhälsa, socialt arbete och andra närliggande ämnen som behöver en djupare förståelse för implementeringens dynamik.

Implementering i politik och förvaltning

Författare: Evert Vedung
Språk: Svenska
Utgiven: 2016-12
Formgivare: Fransisco Ortega
ISBN: 9789144073293
Förlag: Studentlitteratur AB
Upplaga: 1
Antal sidor: 178
Vikt: 265 gram