Detta är SVUF

Svenska utvärderingsföreningen SVUF bildades i januari 2003 och är en ideell och oberoende förening för alla som arbetar med och är intresserade av professionell utvärdering. Föreningen är fri från myndigheters styrning och vänder sig till utredare, beställare, utförare, konsulter och forskare som är verksamma i offentlig eller privat sektor. Såväl institutioner som enskilda kan bli medlemmar.

Föreningen har ca 100 medlemmar varav ett 20-tal institutionella.

Detta vill SVUF!

  • Främja mångfalden av professionella och vetenskapliga perspektiv på utvärdering genom en fortlöpande och mångsidig diskussion om utvärderingens och utvärderarens roll i samhället och om inflytandet över utvärderingsverksamheten.
  • Främja den praktiska och tvärvetenskapliga kompetensen bland utvärderare.
  • Främja utvecklingen av internationella kontakter på utvärderingsområdet.