Styrelsen

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen, skicka ett mail till info@svuf.nu så vidarebefordras det till respektive person.

Styrelsen betår av följande personer:

Ordförande
Kari Jess, Högskolan i Dalarna

Vice ordförande
Lena Johansson de Chateau, Faugert & Co Utvärdering AB

Kassör
Kettil Nordesjö, Socialstyrelsen

Ledamöter
Maria Bergström, Vetenskapsrådet
Tommy Dahlén, Forte
Anette Gröjer, Universitetskanslerämbetet
Niga Hamasor, VETA Advisor AB
Gustav Petersson, Vetenskapsrådet
Rune Premfors, Södertörns Högskola

Suppleant
Camilla Gjerde, Statskontoret
Kajsa Rosén, Strategirådet AB

Revisorer
Kaj Oldrup, Malmö stad
Kenneth Eliasson

Styrelsens arbete
Styrelsen för SVUF väljs direkt av medlemmarna genom poströstning. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter.

Valbar till styrelsen är individuell medlem i föreningen. Rätt att nominera har föreningens medlemmar. Styrelsen svarar för alla föreningens angelägenheter mellan stämmorna.