Seminarierna är öppna för alla som vill delta och avsikten är att fortsätta seminarieserien under hela vårterminen med preliminära sammankomster var tredje torsdag.
Normalt kommer det till varje seminarium att finnas ett skriftligt underlag som kan laddas ner via denna sida.
Alla seminarier kommer att hållas på Södertörns högskola.

Torsd 21.2, kl 13-14.30  Perspektiv på granskning inom offentlig sektor – med äldrevården som exempel. Prof Anders Hanberger, Centrum för Utvärderingsforskning, Umeå Universitet, inleder om den nya bok han redigerat tillsammans med prof Lena Lindgren, Förvaltningshögskolan i Göteborg (Gleerups 2018). Lokal: MB503

Månd 4.3, kl 13-14.30 (Obs dagen!)  Demokratins väktare eller mångfaldsskeptiker? Polisstudenters attityder och möjligheten att påverka desamma. Docent Jenny Madestam, Förvaltningsakademin. Lokal: MB503

Torsd 21.3, kl 13-14.30  Samverkan inom välfärdssektorn: evidens, expertis och ”annan” kunskap. Fil dr Josef Chaib, Malmö universitet, presenterar och diskuterar sin avhandling  i statsvetenskap, Evidence, Expertise and ”Other” Knowledge. Governing Welfare Collaboration, försvarad  i oktober 2018. Lokal: MB503

Torsd 4.4, kl 13-14.30  Den okända Riksdagsförvaltningen – vad gör den och hur särpräglad är den? Riksdagsdirektör Ingvar Mattson. Lokal: MB503

Torsd 9.5, kl 13-14.30  Att främja en god förvaltningskultur. Kristina Althoff, enhetschef God förvaltningskultur och Nätverket mot korruption, Statskontoret. Lokal: MB505

[Torsd 23.5, kl 13-14.30   Ämne/inledare ej bestämt. Lokal: MB505]