Hur kan vi bäst ta reda på om offentliga insatser ger avsedda resultat? Denna fråga har under senare år diskuterats livligt både inom forskarvärlden och inom olika myndigheter och förvaltningar, inte minst i den så kallade evidensdebatten.

Svaret på denna fråga beror på vad vi menar med kausalitet. Detta har filosoferna diskuterat under århundraden och beroende på hur kunskapen ska användas kan vissa aspekter av kausalitet vara mer relevanta att spåra än andra. Att bekanta sig med teorier om kausalitet är därför viktigt inte bara för filosofer utan också för samhälls­vetare, utvärderare och de som arbetar i den politiska vardagen, där orsakerna till olika samhällsproblem diskuteras.

Kausalitet ger läsaren en introduktion till de mest inflytelserika teorierna om kausalitet och visar hur man kan använda dem för att spåra effekter av offentliga insatser eller orsaker till samhälls­problem. Författarnas ambition är att skapa en förståelse för bety­delsen av att sätta sig in i teorier om kausalitet innan man väljer tillvägagångssätt för att spåra orsaker eller effekter. Fullt medvetna om praktiska begränsningar som är förenade med olika analysmiljöer menar författarna att det finns goda möjligheter att med givna resurser få fram mer ändamålsenlig resultatinformation.

Seminariet webbsänds från Universitetskanslersämbetets lokaler (Löjtnantsgatan 21) i Stockholm den 15:e maj kl. 14.00–16.00.

Vill du delta i seminariet på plats är du välkommen med din anmälan till info@svuf.nu. Obs, antalet platser i lokalen är begränsat och först till kvarn gäller.

Vill du ta del av den via streaming anmäl dig till info@svuf.nu så får du instruktioner via mail.

Boken (med författare som ovan seminarieledare) är utgiven på Studentlitteratur och har följande ISBN:
ISBN: 9789144112466
Utgivningsår: 2016
Sidantal: 264