Vi har förlängt tiden för inlämning av abstract till höstens konferens till den 30 maj.

Styrelsen uppmuntrar föreningens medlemmar och andra intresserade att ge förslag på sessioner, exempelvis papersessioner. Vi välkomnar även innovativa idéer om sessioner och demonstrationer av utvärderingsmetoder.
Den som vill delta ombeds skriva ett abstract (max 500 ord). SVUF: s styrelse bedömer förslagen och meddelar sedan beslut. Förslag till bidrag mejlas till: info@svuf.nu

Anmälan till konferensen öppnar i maj. Mer information om konferensen hittar du här.