Den 2-4 oktober 2019 är det dags för SVUFs återkommande utvärderingskonferens.
Konferensen handlar om utvärderingens makt och makten i utvärdering.
Intressanta frågeställningar är exempelvis:
• Hur påverkas utvärdering och andra granskningsformer av politiska agendor som ifrågasätter granskningars
och byråkratins roll i demokratiska beslutsprocesser?
• Hur förhandlas utvärderingspolicy, utvärderingspraktik och utvärderingsresultat mellan olika aktörer
på utvärderingsfältet? Och hur påverkas maktrelationer och maktutövning av sådana förhandlingar?
• Hur påverkar utvärderingar och andra granskningsformer policyutformning och politiskt beslutsfattande?
• Hur påverkar utvärderingar de verksamhetsområden som de används i?
• Vilken makt har utvärderaren i utvärderingsprocessen och användningen av densamma?
• Hur kan utvärderingar och andra granskningsformer utformas så att de främjar (och inte motverkar)
tillit?
• Hur kan utvärderingars relevans och förutsättningarna för användning av utvärderingsresultat förbättras?
• Hur kan utvärdering genomföras för att utjämna maktskillnader med avseende på exempelvis kön och
etnicitet?

Vi ser fram emot att träffa dig på konferensen !

För att anmäla dig till konferensen klickar du här.
Mer information om konferensen hittar du här.