Välkommen till ett seminarium med Evert Vedung!

Professor emeritus Evert Vedung håller seminarium utifrån sin nya bok: Implementering i politik och förvaltning (Studentlitteratur) som publicerades i december 2016. Exempel på teman som tas upp på seminariet är: ”Hur avgränsa implementering? En typologi över objekt som kan implementeras. Förklaringar till misslyckad och lyckad implementering t.ex. dolda handens princip eller frontbyråkraters och slutmottagares förstå, vilja, kunna.”

Seminariet webbsänds från Universitetskanslersämbetets lokaler (Löjtnantsgatan 21) i Stockholm den 30 mars kl. 14.00–16.00.

Vill du delta i seminariet på plats är du välkommen med din anmälan till info@svuf.nu. Obs, antalet platser i lokalen är begränsat och först till kvarn gäller.

Vill du ta del av den via streaming anmäl dig till info@svuf.nu så får du instruktioner via mail.