Ledamöter i de nordiska utvärderingsföreningarna träffades under EES-konferensen och diskuterade gemensamma aktiviteter i Thessaloniki.