Seminarier

Onsdagen 5 december kl. 15.00-16.15 är det dags för höstens andra SVUF-seminarium. Sociologen Magnus Larsson presenterar sin avhandling ”Nationella miljöutvärderingssystem – vägledning mot hållbarhet?” som lades fram i våras vid Umeå universitet.

För att studera om (och i så fall hur) utvärderingar och utvärderingssystem kan vägleda mot hållbarhet behövs ett helhetsgrepp. Det är en utgångspunkt i Magnus Larssons avhandling som studerar utvärderingars roll i det svenska nationella miljöarbetet. Avhandlingen innefattar fyra studier som fokuserat på olika delar av utvärderingsprocessen: produktion, organisering, användbarhet och användning av utvärdering och utvärderingssystem. Genom att undersöka alla dessa aspekter erbjuds en bredare förståelse för utvärderingars betydelse för miljöarbetet på nationell nivå i Sverige. Avhandlingens studieobjekt är de lokala investeringsprogrammen (LIP) och det svenska miljömålssystemet. Empirin utgörs främst av dokumentanalyser och intervjuer med aktörer i det svenska miljöarbetet. Läs mer på Umeå universitets hemsida och i avhandlingen.

Seminariet webbsänds. Anmäl dig till info@svuf.nu så får du instruktioner via mail.

Välkommen med din anmälan!