Seminarium om utvärdering som stödjande verktyg vid kompetensutveckling
Tid och plats: UKÄ, torsdagen 20: april 2017, kl 14-16

Annika Claesson, fil Lic och utvecklare, arbetar i Eskilstuna kommun med utveckling av kommunens systematiska kompetensarbete och kompetensförsörjningsfrågor. Tidigare var hon utbildningsledare inom vård- och omsorgsförvaltningen och kommundoktorand i samverkan mellan Eskilstuna kommun, Mälardalens högskola och Örebro universitet, avd för Socialt arbete, där hon genomförde sin forskarutbildning. Annika kommer att berätta om sin licuppsats som hon blev klar med under 2015, ”Utvärdering som stödjande verktyg vid kompetensutveckling – överföring av lärande och kunskapsanvändning bland personal i äldreomsorg”.  Hennes dubbla roller, dels som utbildningsledare och intern utvärderare inom kommunal verksamhet och dels som kommundoktorand, diskuterar hon i relation till utvärderings- och forskningsarbetet.

Seminariet webbsänds från Universitetskanslersämbetets lokaler (Löjtnantsgatan 21) i Stockholm den 20 april kl. 14.00–16.00.

Vill du delta i seminariet på plats är du välkommen med din anmälan till info@svuf.nu. Obs, antalet platser i lokalen är begränsat och först till kvarn gäller.

Vill du ta del av den via streaming anmäl dig till info@svuf.nu så får du instruktioner via mail.