SVUFs styrelse kallar till extra årsstämma den 5 november 2020 kl 16. Syftet är att diskutera och besluta om ett nytt förslag till STUFs stadgar. Extrastämman kommer att genomföras som ett digitalt möte.
Som medlem i SVUF har du rösträtt på stämman och du anmäler dig till info@svuf.nu senast den 3 november. Du kommer då att få en inbjudan till ett zoommöte och instruktioner för mötet.

Huvudsakliga förändringar i stadgarna är:
– Ändrad portalparagraf
– Ordet årsstämma byts ut mot årsmöte
– Årsmötets dagordning anges i en paragraf
– Valberedningen föreslår en styrelse (ingen poströstning)
– Årsmötet väljer styrelsen
– Mandatperioderna för styrelseledamöterna är två år, förutom ordförandens som är ettårigt
– Det finns ingen bortre gräns för att bli omvald som styrelseledamot eller ordförande
– Valberedningens uppdrag anges i en enskild paragraf
– Styrelsens uppdrag anges i en enskild paragraf

Här finns dokument som underlag till extrastämman.
Kallelse
Dagordning
Proposition, ändrade stadgar
Nuvarande stadgar

Varmt välkomna hälsar SVUFs styrelse