SVUFs nya styrelse för 2020-2021 är nu klar. Den består av följande personer:

Ordförande
Maria Bergström

Vice ordförande
Ylva Norén Bretzer

Ledamöter
Mats Alentun
Charlotta Eriksson
Mats Fred
Petra Jonvallen
Sanja Magdalenić
Susanne Mattsson
Olof Wolf Watz

Suppleanter
Markus Burman
Magnus Larsson