Styrelsen

 

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen, skicka ett mail till info@svuf.nu så vidarebefordras det till respektive person.

Styrelsen betår av följande personer:

Ordförande
Maria Bergström

Vice ordförande
Ylva Norén Bretzer

Kassör
Olov Wolf Watz

Ledamöter
Charlotta Eriksson
Mats Fred
Petra Jonvallen
Mats Alentun
Sanja Magdalenić
Susanne Mattsson

Suppleanter
Markus Burman
Magnus Larsson

Revisorer
Kim Forss
Evert Vedung

Revisorssuppleanter
Kari Jess
Ylva Norén Bretzer

Styrelsens arbete
Styrelsen för SVUF väljs direkt av medlemmarna genom poströstning. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter.

Valbar till styrelsen är individuell medlem i föreningen. Rätt att nominera har föreningens medlemmar. Styrelsen svarar för alla föreningens angelägenheter mellan stämmorna.