Nordens största utvärderingskonferens på Norra Latin i Stockholm 12 – 14 oktober blev en succé

Roligt att så många hade möjlighet att delta på konferensen. 

 

 

 

Konferens 2022

Nordens största utvärderingskonferens arrangerades på Norra Latin i Stockholm 12 – 14 oktober 2022.

Här lägger vi efterhand upp de presentationer och material som vi får delge från de olika sessionerna.

Årets huvudtema var Utvärdering för ett bättre samhälle

Information om konferensen finns här.

 

Torsdag 13 oktober

Keynote: Evidence based policy making for a better society – is this possible? med Valérie Pattyn

Sessioner:

Sessioner:

Sessioner:

  • Miljöutvärderingar – till vilken nytta. Perspektiv på olika typer av utvärderingar och dess användningsområden i miljöarbetet.
  • Nya perspektiv på utvärdering. Antropologi, etnografi och kritiska frågor.
  • Förändringsteorier: tekniska utmaningar med centrala konsekvenser för utvärdering.
    Representing Theories of Change med Rick Davies
  • Organisera för professionell och kunskapsbaserad  utveckling.

Sessioner:

  • Kunskap som grund för politisk beslutsfattande. Hur går det egentligen till?
  • FoU myndigheter och utvärdering. Riksrevisionens rapport.
  • Erfarenheter av experimentella och kvasi-experimentella metoder för effektutvärdering inom biståndet.
  • Utvärderingens historia i Sverige.

 

Fredag 14 oktober

Keynote: Ethics and professionalization: from “doing no harm” to “tackling bad” to “doing good” med Nicoletta Stame

Sessioner:

Sessioner:

Sveriges arbete med de globala målen: Var kommer den sociala hållbarheten in?

Nordisk paneldiskussion för ett bättre samhälle.

Keynote: Opportunities för Social Betterment Evaluation in 2022 and Beyound med Stewart I. Donaldson