12-14 oktober 2022

”Utvärdering för ett bättre samhälle” – Nordens största utvärderingskonferens

Nordens största utvärderingskonferens är tillbaka till Norra Latin i Stockholm 12 – 14 oktober!

Årets huvudtema är Utvärdering för ett bättre samhälle och det kan läsas både som en fråga och som ett påstående. Svenska utvärderingsföreningen – SVUF – vill bidra till diskussionen om hur utvärderingsväsendet i Sverige och i Norden påverkar samhället, och vad som krävs av utvärderare och användare för att utvärderingar ska kunna användas som underlag för bättre beslut i våra demokratiska församlingar, myndigheter och i övriga organisationer.

  • Helt enkelt, bidrar utvärderingar till ett bättre samhälle, och kan lärandet från utvärderingar stärkas ytterligare?

SVUF har bjudit in internationella och nationella talare, paneler, och vi kommer att hålla en mängd seminarier som presenterar analyser och utvärderingar av samhällskritiska och viktiga händelser.

Årets huvudtalare är:

  • Docent Valéry Pattyn, Leidenuniversitetet i Nederländerna
  • Professor Nicoletta Stame, Sapienzauniversitetet i Rom, Italien
  • Professor Stewart I. Donaldson, Claremont utvärderingscenter i USA

SVUF-konferensen vänder sig till offentliga, ideella och privata beställare, utvärderare och övriga utförare och användare av utvärdering på alla nivåer i samhället.

SVUF bjuder in dig och din organisation att delta på konferensen och i många olika samtal om hur vi med stöd av utvärderingar och andra analyser, förbättrar vår kunskap och kompetens om hur vi kan stärka samhället på olika sätt och stå bättre rustade för de samhällsutmaningar som vi står inför.

SVUF:s konferensprogram kommer snart – redan nu finns några glimtar ur programmet.

Boka-tidigt-priser gäller fram till den 17 augusti. Nytt för i år är att det även finns möjlighet att delta digitalt. Boka och betala för det alternativ som passar dig eller er organisation.

Välkomna!

Valéry Pattyn

Valéry Pattyn

Docent, Leidenuniversitetet Nederländerna

Valérie Pattyn är biträdande professor vid Institutet för offentlig förvaltning. Valérie Pattyns forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan kunskap och offentlig politik och inkluderar evidens-informerat policyskapande, kunskapsproduktion och användning i policy samt policyrådgivning. Hon specialiserade sig på policyutvärdering som en viss typ av bevis. På SVUF-konferensen kommer hon att prata om hur olika typer av kunskap används av regeringar runt om i världen för att skapa nya reformer, hur politiken hanterar kunskapsbaserad policyformulering, och slutligen, om användning av utvärderingar kan leda till ett bättre samhälle, och vad som krävs i så fall.

Nicoletta Stame

Nicoletta Stame

Professor, Sapienzauniversitetet i Rom, Italien


Nicoletta Stame
har tillsammans med Jan-Erik Furubo (tidigare Riksrevisionen) författat boken The Evaluation Enterprise (Routledge), där de antar ett kritiskt eller utvärderande perspektiv på utvärderingssystem och utvärderande processer. Hon har även medförfattat den inflytelserika boken Managing evaluative systems – from studies to streams som har bidragit till vårt tänkande om policys och utvärderingspraktiker. Professor Stames keynote kommer att kritiskt diskutera utvärderingarnas roll och betydelse i de större utvärderingssystemen, och belysa om och i så fall när utvärderingarna bidrar till ett bättre samhälle.

 

Stewart I. Donaldson

Stewart I. Donaldson

Professor, Claremont utvärderingscenter USA


Stewart I. Donaldson
är föreståndare för två olika utvärderingscentra; Claremont Evaluation Center (CEC) och The Evaluators’ Institute (TEI). Han intresserar sig särskilt för utvärderingsteori och utvärderingspraktik, organisationer, idrottspsykologi och organisationers beteende. Professor Donaldson har också ett stort intresse för multi-kulturella frågor och hur utvärdering på olika sätt kan bidra till ett värdehöjande avtryck i samhället. Han har även skrivit boken Positive Psychological Science och är medförfattare till boken Positive Organizational Psychology Interventions: Design and Evaluation.

 

Konferens 2022

Den 12 – 14 oktober 2022 anordnas SVUF:s återkommande utvärderingskonferens.

Konferensens huvudtema är Utvärdering för ett bättre samhälle, och konferensen är organiserad i fyra tematiska spår;

– Teori, design och metoder i utvärdering
– Policyanalys och utvärdering
– Utvärdering av samverkan
– Utvärderingens professionalisering.

 

Konferensen ordnas av SVUF – Svenska utvärderingsföreningen, vars övergripande syfte är:
”att främja utvärdering som mångsidigt fält inom alla samhällssektorer, för att stärka demokratin, förbättra kvaliteten på beslutsunderlag, samt att främja en konstruktiv och kritisk diskussion om utvärdering.” Konferenstemat kan härledas till föreningens målsättning att ”främja en konstruktiv och kritisk diskussion om utvärdering”.