2017 års konferens

 

2017 års konferens hade rubriken ATT UTVÄRDERA I EN KOMPLEX VÄRLD

Konferensen hölls på Hilton Stockholm Slussen den 18-20 oktober 2017

Konferensen ägnades åt de utmaningar som det innebär att utvärdera i en komplex värld, och syftet var att i ett brett perspektiv diskutera utvärderingsområdets utmaningar och förutsättningar att vara ett effektivt verktyg för samhällsutveckling givet denna komplexitet.

18 oktober. Försessioner

1: Realistisk utvärdering. Geoff Wong Presentation
2: Utvärderings elementa. Evert Vedung Presentation
3: Programteori. Maria Bergström
4: Kausalitet i filosofi, politik och utvärdering. Rolf Sandahl och Gunnar Petersson

19 oktober

Plenarsession 1: Programme Complexity, Policy Amnesia, Theory Repositories. Ray Pawson. Presentation
Här finns Rays föredrag på youtube.
Plenarsession 2: Kunskap, förnuft och mätbarhetssamhället; en historisk och samtidskritisk diskussion. Jonna Bornemark

Sessioner
1:1 Tillsyn inom Socialtjänsten – legitimitet och implikationer
Eva Hämberg, Högskolan Dalarna Presentation
1:2 Att utvärdera det komplexa
Kim Forss, Andante – tools for thinking
1:3 Realist evaluation – an introduction
Geoff Wong, University of Oxford Presentation
1:4 Utvärdering av humanistisk forskning
Arne Jarrick, Stockholms universitet Presentation
Jon Holm, Norges forskningsråd Presentation
1:5 Koncept, idéer, modeller och metoder
Evert Vedung, Uppsala universitet
Joakim Molander, SIDA
Tom Andersson, Trafikanalys Presentation

2:1 Indikatorer för uppföljning inom Socialtjänst och Hälso- och sjukvård
Adam Sandebring, Fredrik Westander och Mia Ledwith, SKL Presentation Presentation Presentation
2:2 Hantering av komplexa utvärderingsuppdrag
Maria Uhrwing, Statskontoret Presentation
2:3 Three methods for rigorous impact evalutation: strength and weaknesses with RCT, GIE and QCA
Anders Olofsgård, Handelshögskolan Stockholm
Ann-Sofie Isaksson, Handelshögskolan Göteborg
Barbara Befai, University of East Anglia
Kim Forss, Andante – tools for thinking
Gustav Petersson, Vetenskapsrådet
2:4 Utvärdering av forskning.
Anders Söderholm och Karin Järplid Linde, Universitetskanslerämbetet, Ann Fust och Johan Lindell, Vetenskapsrådet Presentation
2:5 Utilization-focused evaluation. Program evaluation in complex social phenomena, evalutating Communication interventions.
Henrik Wiréhn, Ramböll Management. Presentation
Sonja Magdalenic, Socialstyrelsen
Bradfjord Rohmer, Oxford Research

3:1 Utvärderingssystem i forskning, utbildning, socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Lena Lindgren, Björn Rombach, Göteborgs universitet. Presentation
Carina Legerius, Nacka kommun Presentation
Åsa Waldo och Stine Thorsted, Region Skåne

3:2 Hantering av komplexa utvärderingsuppdrag.
Robert Boije, Riksrevisionen Presentation
3:3 Utvärdering för lärande.
Annika Claesson, Eskilstuna kommun Presentation
Jessica Lindvert, Skolverket Presentation

3:5 Utvärdering av EU-fonder och flernivåstyrning.
Ann Öhman Sandberg, Örebro universitet, Christina Ehneström, Veta Advisor Presentation
Karin Sjöberg, Mirak Advisor
Olov Wolf-Watz och Frida Karlsson, Strategirådet Presentation
Hjalmar Eriksson, Oxford Research Presentation

20 oktober

Plenarsession 3: Kunskap för stora samhällsförändringar genom utvärdering – utopi eller möjlighet?
Per Mickwitz Presentation

Sessioner
4:1 Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld
Almina Kalkan, Martin Sparr, Staffan Söderberg och Elisabeth Wärnberg Gerdin, Socialstyrelsen Presentation
Cecilia Stenbjörn, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Presentation
4:2 Utredningen om migrationsmottagandet 2015 – reflektioner kring utredningsarbetet
Anna Wagman Kåring, Riksdagen
Karin Borevi, Södertörns högskola
4:3 Komplexitet i biståndsutvärderingen
Per Öyvind Bastöe, NORAD
Joakim Molander, SIDA
Kim Forss, Andante – tools for thinking
Gustav Petersson, Vetenskapsrådet
4:4 Utvärdering, ideella organisationer och demokrati
Malin Arvidsson och Stig Linde, Lunds universitet Presentation
Moa Andersson, Göteborgs  universitet Presentation
Anders Hanberger, Umeå universitet Abstract
4:5 Utvärderingsanvändning
Yvonne Johansson, Lunds universitet
Louise Edgren, Göteborgs universitet Presentation
Malin Forssell och Karolina Henningsson, Strategirådet Presentation

5:1 Tänka nytt om gammalt. Fronesis-baserad utvärdering för ökad relevans och användning
Anna Petersén Presentation
5:3 Utvärdering av en komplex reform – polisreformen
Erik Axelsson, Statskontoret. Presentation
Bo Wennerström, Uppsala universitet Presentation
5:4 Influence and Implementation Fidelity
Gary Henry, Vanderbilt University Presentation
5:5 Effektmätningens komplexiteter
Åke Axenbom, Energimyndigheten Presentation
Mattias Arvidsson, SCB
Yuli Liang, SCB
Fredrick Andersson, Energimyndigheten
Barbara Befani, University of East Anglia

Konferensprogrammet hittar ni här.