Svenska utvärderingsföreningen SVUF bildades i januari 2003 och är en ideell och oberoende förening för alla som arbetar med och är intresserade av professionell utvärdering. Föreningen vänder sig till utredare, beställare, utförare, konsulter och forskare som är verksamma i offentlig, ideell eller privat sektor. Såväl institutioner som individer kan bli medlemmar.

Nordens största utvärderingskonferens på Norra Latin i Stockholm 12 – 14 oktober blev en succé

Roligt att så många hade möjlighet att delta på konferensen. Vi lägger kontinuerligt upp de presentationer och filmer som vi får tillgång till under fliken Aktiviteter – Konferens 2022.

Nedan föjer lite bilder från konferensen.

 

Bli medlem i SVUF

SVUF är en ideell förening som bygger sin verksamhet på frivilliga insatser och medlemsavgifter. Som medlem bidrar du till att stärka föreningens arbete och du kan ta del av både utvärderingskonferens, seminarier och erfarenhetsutbyten som stärker din kunskap och kompetens som beställare, genomförare eller användare av utvärdering.

Aktuellt

Uppsatstävling!

Nu är det dags för Svenska utvärderingsföreningen SVUFs uppsatstävling 2022. Tävlingen är till för studenter som försvarat ett examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå med inriktning mot utvärdering under perioden 1 september 2021 – 1 september 2022. Den...

läs mer

Ett professionellt utvärderingsforum

SVUF strävar efter att möta verksamheters olika behov på utvärderingsområdet.

SVUF genomför bland annat en tredagars utvärderingskonferens vartannat år och arrangerar regelbundet seminarier med olika inriktningar. 

Föreningen vänder sig till utredare, beställare, utförare, konsulter och forskare som är verksamma i offentlig, ideell eller privat sektor. Såväl institutioner som individer kan bli medlemmar.

 

Nyheter

Vinnare i uppsatstävlingen!

Vinnare blev Sebastian Shaqiri, Göteborgs Universitet, med uppsatsen “Evaluating the effect of school closures on the societal transmission of Covid-19: Evidence from lower secondary school closures in Sweden”. Motiveringen lyder: Med sin policyrelevanta, välskrivna...

Tips på kurs inom utvärderingsteori och utvärderingsmodeller

Kvalitet, effekt och utveckling? Då är utvärdering ett måste! Lunds universitet erbjuder kursen Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller, som ger en kritisk guidning till olika utvärderingsmodellers styrkor och svagheter. Den vänder sig till dig med minst...

Jobbtips vid riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat

Utredare till riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat Riksdagsutskotten ska följa upp och utvärdera riksdagsbeslut och arbeta med forsknings- och framtidsfrågor. De söker nu en ny kollega för ett utvecklande arbete där de stöder utskottens arbete med dessa...

Välkommen till ett digitalt seminarium den 16 september kl 13 om planeringsmetoden Ännu Mera Nytta!

Mats Alentun beskriver metodikens fem steg med fokus på hur problemträd och förändringsteori skapas. Genom Ännu Mera Nytta säkerställs utvärderingsbarhet och lärande, men också att de planerade insatserna blir relevanta, genomförbara, förankrade, realistiska och...