Svenska utvärderingsföreningen SVUF bildades i januari 2003 och är en ideell och oberoende förening för alla som arbetar med och är intresserade av professionell utvärdering. Föreningen vänder sig till utredare, beställare, utförare, konsulter och forskare som är verksamma i offentlig, ideell eller privat sektor. Såväl institutioner som individer kan bli medlemmar.

Nytt kalenderår. Dags att betala medlemsavgiften!

Individuellt medlemskap

Individuella medlemmar betalar en årsavgift på 150 kr (antingen personligen eller via sin arbetsgivare).
Observera att så länge du är medlem arkiverar SVUF de personuppgifter du lämnar. Detta gör vi enbart för att kunna erbjuda service till dig som medlem. Lämnar du föreningen stryks all sådan information om dig. Kontakta oss gärna om du har frågor om detta. Medlemskapet gäller för ett kalenderår.

Du betalar enkelt ditt medlemskap för individuell medlem direkt här på hemsidan. Klicka här för att komma till betalning.

Institutionellt medlemskap

Institutionella medlemmar betalar en årsavgift på 7 500 kr. För institutionella medlemmar gäller att alla anställda i organisationen omfattas av medlemskapet och till exempel får möjlighet att gå på seminarier och gå på konferensen till reducerat pris. Vill du bli institutionell medlem maila till info@svuf.nu så kontaktar vi dig.

SVUF behöver en kontaktperson till varje institutionell medlem som kan ta emot utskick och information. Det går bra att anmäla flera personer från samma organisation så att fler får utskick och information.

Kontakta info@svuf.nu om du har några frågor om medlemskapet.

Betala medlemsavgiften här

Du betalar enkelt ditt medlemskap för individuell medlem direkt här på hemsidan.

Vi hälsar nya såväl som gamla medlemmar
varmt välkomna i SVUF.

Ylva Norén Bretzer

Ordförande, SVUF

Bli medlem i SVUF

SVUF är en ideell förening som bygger sin verksamhet på frivilliga insatser och medlemsavgifter. Som medlem bidrar du till att stärka föreningens arbete och du kan ta del av både utvärderingskonferens, seminarier och erfarenhetsutbyten som stärker din kunskap och kompetens som beställare, genomförare eller användare av utvärdering.

Aktuellt

Nytt digitalt seminarium 15 juni!

Nu kan vi erbjuda ett nytt digitalt seminarium för medlemmar i SVUF. Det är Rolf Sandahl och Gustav Petersson som presenterar och diskuterar ur sin bok Kausalitet : i filosofi, politik och utvärdering. Var med i den spännande diskussionen om vad kausalitet är och...

läs mer

Kostnadsfri EES workshop 30 mars

Tips om EES workshop, Digitalization of Evaluations and Evaluation of Digitalization. This event will take on 30 March 2023 from 15:00-17:00 CEST and 31 March 2023 from 09:00-11:30 CEST.  This workshop will be held under the auspices of the Cost-Action project...

läs mer

Ett professionellt utvärderingsforum

SVUF strävar efter att möta verksamheters olika behov på utvärderingsområdet.

SVUF genomför bland annat en tredagars utvärderingskonferens vartannat år och arrangerar regelbundet seminarier med olika inriktningar. 

Föreningen vänder sig till utredare, beställare, utförare, konsulter och forskare som är verksamma i offentlig, ideell eller privat sektor. Såväl institutioner som individer kan bli medlemmar.

 

Nyheter

Nytt digitalt seminarium 15 juni!

Nu kan vi erbjuda ett nytt digitalt seminarium för medlemmar i SVUF. Det är Rolf Sandahl och Gustav Petersson som presenterar och diskuterar ur sin bok Kausalitet : i filosofi, politik och utvärdering. Var med i den spännande diskussionen om vad kausalitet är och...

Tips på seminarium 25 april

Verner Denvall, Professor i socialt arbete, Socialhögskolan, Lunds universitet presenterar sin forskning om avimplementering i ett seminarium vid Centrum för utvärderingsforskning (UCER) den 25 april kl 13.15. Projektet ”Take Away” fokuserar på avveckling av...

Kostnadsfri EES workshop 30 mars

Tips om EES workshop, Digitalization of Evaluations and Evaluation of Digitalization. This event will take on 30 March 2023 from 15:00-17:00 CEST and 31 March 2023 from 09:00-11:30 CEST.  This workshop will be held under the auspices of the Cost-Action project...

Årsstämma 23 mars

På årsstämman den 23 mars kl 16 inleder Eva Simic från Myndigheten för totalförsvarsanalys och berättar om myndighetens arbete som startade i januari i år. Årsstämman är digital. Anmäl dig till årsstämman genom att maila info@svuf.nu och betala medlemsavgiften här på...