Konferens år 2019

Den 2-4 oktober 2019 anordnades SVUFs återkommande utvärderingskonferens.
Konferensen handlade om utvärderingens makt och makten i utvärdering.
Här lägger vi efterhand upp de presentationer och material som vi får delge från de olika sessionerna.

Dag 1
Session T1.3 Utvärderingens och utvärderarnas villkor. Att utvärdera den förda politiken som statlig kunskapsproducent – Utmaningar och möjligheter. Kajsa Rosén och Malin Forssell
Session T1.4 Perspektiv på makt. Dan Kärreman
Session T2.3 Utvärdering och professionalisering. Utvärdering på vetenskaplig grund? Lena Lindgren
Session T2.3 Utvärdering och professionalisering. Utblick med exempel från internationellt utvecklingsarbete. Susanne Mattsson
Session T2.5 Utvärdering och sociala investeringar. Tillvaratagandet av praktiska kunskaper: sociala investeringar som verktyg för kommunal styrning och organisering? Mats Fred och Kettil Nordesjö
Session T3.2 Organisationers utvärderingsfunktionalitet och lärandeförmåga. Lärandesystem för samhällsutvecklande insatser – vägval för utvärderingsbara strategier Thomas Westerberg och Johan Peck
Session T3.3 Vittnesseminarium. 16 år med SVUF. Inflätad löpande utvärdering. Evert Vedung

 

 

Dag 2
Session F1.2 Genus, klass och etnicitet. Hur är en vård på lika villkor möjlig i Sverige. Osman Aytar
Session F1.4 Användbarhet och användning av utvärderingsresultat. Utvärderingens makt? – När det finns resultat vad händer sen? Verner Denvall
Session F1.5 Utvärdering och projektifiering. Projectification – The Trojan horse of local government. Mats Fred och Evert Vedung

Om du är intresserad av programmet för konferensen hittar du det här.