Styrelsen

 

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen, skicka ett mail till info@svuf.nu så vidarebefordras det till respektive person.

Styrelsen betår av följande personer:

Ordförande
Maria Bergström

Vice ordförande
Ylva Norén Bretzer

Kassör
Olov Wolf Watz

Ledamöter
Charlotta Eriksson
Ann-Sofie Isaksson
Petra Jonvallen
Magnus Larsson
Sanja Magdalenić
Markus Burman

Suppleanter
Mikael Román
Marianne Danielsson

Revisorer
Kim Forss
Evert Vedung

Revisorssuppleanter
Kari Jess
Katarina Carthew

Styrelsens arbete
Styrelsen för SVUF väljs direkt av medlemmarna genom poströstning. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter.

Valbar till styrelsen är individuell medlem i föreningen. Rätt att nominera har föreningens medlemmar. Styrelsen svarar för alla föreningens angelägenheter mellan stämmorna.