Styrelsen

 

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen, skicka ett mail till info@svuf.nu så vidarebefordras det till respektive person.

Styrelsen betår av följande personer:

Ordförande
Anette Gröjer

Vice ordförande
Gustav Petersson

Kassör
Annika Claesson

Ledamöter
Kettil Nordensjö
Maria Bergström
Tommy Dahlén
Vicki Johansson
Anna Petersén
Sanja Magdalenić

Suppleanter
Inger Wikström Öbrand
Sofia Avdeitchikova
Roger Orwén

Revisorer
Kim Forss
Evert Vedung

Revisorssuppleanter
Kari Jess
Ylva Norén Bretzer

Styrelsens arbete
Styrelsen för SVUF väljs direkt av medlemmarna genom poströstning. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter.

Valbar till styrelsen är individuell medlem i föreningen. Rätt att nominera har föreningens medlemmar. Styrelsen svarar för alla föreningens angelägenheter mellan stämmorna.