Styrelsen

 

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen, skicka ett mail till info@svuf.nu så vidarebefordras det till respektive person.

Styrelsen betår av följande personer:

Ordförande
Ylva Norén Bretzer

Vice ordförande
Markus Burman

Kassör

Ledamöter
Ingrid Schild
Ann-Sofie Isaksson
Petra Jonvallen
Tobias Fridholm
Sanja Magdalenić
Susanna Hammarberg
Jonna Källström Böresson

Suppleanter
Staffan Söderberg
Marianne Danielsson

Revisorer
Olov Wolf Watz
Evert Vedung

Revisorssuppleanter
Kim Forss
Katarina Carthew

Styrelsens arbete
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter.

Valbar till styrelsen är individuell medlem i föreningen. Rätt att nominera har föreningens medlemmar. Styrelsen svarar för alla föreningens angelägenheter mellan stämmorna.