Institutionella medlemmar

 

SVUF har ett 25-tal institutionella medlemmar.

Dessa är:

 

 • Ekonomistyrningsverket
 • Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
 • Folkbildningsrådet
 • Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet
 • Jordbruksverket
 • Linnéuniversitetet
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Naturvårdsverket
 • Oxford Research AB
 • Riksdagsförvaltningen
 • Riksantikvarieämbetet
 • Riksrevisionen
 • Socialstyrelsen
 • Statens Engergimyndighet
 • Statens Livsmedelsverk
 • Statens Skolverk
 • Statskontoret
 • Svenska ESF-Rådet
 • SWECO Society AB
 • Tillväxtanalys
 • Tillväxtverket
 • Totalförsvarets forskningsinstitut
 • Universitets- och högskolerådet
 • Universitetskanslerämbetet
 • Vetenskapsrådet
 • Västra Götalandsregionen

SVUF erbjuder följande förmåner för er som är institutionella medlemmar:

 • Rabatterad konferensavgift för alla anställda i den organisation som är institutionell medlem. Rabatten uppgår till samma belopp som för individuella medlemmar.
 • Rabatt vid deltagande i nordiska utvärderingskonferenser. Rabatten uppgår till samma belopp som för individuella medlemmar.
 • Platsgaranti för institutionella medlemmar på seminarier som anordnas av SVUF.
 • Institutionella medlemmar kan få exponering som intressent som stödjer föreningens verksamhet (t.ex. på hemsidan eller i konferensens programblad).
 • Tillgång till SVUFs nätverk.
 • Möjlighet att annonsera efter personal och expertis på SVUFs hemsida.
 •  SVUF erbjuder institutionella medlemmar informationsinsatser om utvärdering och Svenska utvärderingsföreningen.

Kontakta info@svuf.nu om du har några frågor om medlemskapet.