HEDERSMEDLEMMAR

Ingrid Munck och Jan-Eric Furubo 2022

Juryns motivering:

”Utvärderingens insikter, systematik och förståelse importerades till Sverige av flera olika tidiga pionjärer.  Jan-Eric Furubo och Ingrid Munck var två av dessa, vilka på var sitt sätt oförtrutet kämpade på för att detta perspektiv skulle få fäste i Svensk statsförvaltning och akademi. Resultaten idag är viktiga och betydelsefulla för den fortsatta – men på intet sätt självklara – kvalitetssäkringen av svensk statskonst. För att markera vår tacksamhet för att ni trodde, satsade och drev på i utvärderingens barndom, så att vi alla kan stå här nu, vill vi överräcka denna SVUF:s hedersbetygelse.”

 

Intervjuer med vinnarna

 

Evert Vedung 2019

Vid konferensen i oktober 2019 utnämndes professor emeritus Evert Vedung till den förste hedersmedlemmen av Svenska utvärderingsföreningen (SVUF). Föreningen vill på så vis uppmärksamma hans gärningar som internationellt ansedd utvärderingsforskare och utbildare i utvärdering, samt hans återkommande engagemang inom SVUF.

Förutom vid sin alma mater i Uppsala har Vedung undervisat i utvärdering vid Linnéuniversitetet, Mälardalens högskola och andra svenska lärosäten. Han har verkat som pedagog vid Kyung Hee University i Seoul,  Sydkorea, i Österrike vid Wiens universitets internationella sommarskola, vid Federala Fluminenseuniversitetet i Rio, i Brasília bl.a. vid Brasilias universitet, den federala förvaltningshögskolan och federala riksrevisionen, i Finland bl.a. vid Soc & Kom, Helsingfors universitet samt vid de fyra största danska universiteten. Hans grundläggande översiktsverk Utvärdering i politik och förvaltning (1991) finns utgiven på engelska, tyska, spanska, koreanska och ukrainska. En portugisisk version är under utgivning.

Vedungs endagskurs ”Utvärderingens elementa” har varit försession vid samtliga SVUFs konferenser. Han var ledamot i föreningens första styrelse och fungerade under många år som valberedningens ordförande och sekreterare vid årsmötena.

Enligt den amerikanske utvärderingsforskaren Marvin C. Alkin är Vedungs ”Public Policy and Program Evaluation” (1997) den kanske första allomfattande framställningen av utvärdering författad av en europé. Alkin menar också att hans kanske främsta bidrag till internationell utvärderingsdiskurs är triaden ”Carrots, Sticks and Sermons” med dess fokus på utvärdering av styrmedel: ”From within the Swedish political culture, favorable as it is to public intervention in social policies, and keen on its improvement, an important contribution to evaluation theory was offered by Evert Vedung’s elaboration on policy tools and their relation to evaluation.[1]

Alkin menar att Vedung’s fokus på utvärdering av styrmedel är värdefullt bland annat eftersom det kan bidra till utvärderingars externa validitet, det vill säga till möjligheterna att generalisera utvärderingsresultat till andra interventioner än den evaluerade. Alkin betraktar därför Vedung som en efterföljare till utbildningspsykologen Lee J. Cronbach, som på 1980-talet pläderade för att utvärderare behöver fokusera mer på utvärderingars externa validitet, istället för att fortsatt fokusera på intern validitet (validitet i påståenden om effekter i just det utvärderade fallet).”

Vid utnämningen förärades han blommor och en guldpläterad medalj i silver. I samlad tropp framförde styrelsen en egenförfattad text till melodin ”It don´t mean a thing if it ain´t got that swing” med tillhörande doa, doa, doa.

[1] Alkin, Marvin C. 2013, Evaluation Roots – A Wider Perspective of Theorists’ Views and Influences. Sid 359. SAGE.