Aktiviteter

SVUF genomför olika aktiviteter som är tillgängliga för medlemmarna.
Vartannat år arrangerar SVUF en konferens i oktober månad. SVUF genomför också ett flertal seminarier. Seminarierna sänds via webben så att så många som möjligt kan ta del av dem.
Vid SVUFs årsmöte i maj hålls också ett föredrag om en aktuell händelse inom utvärderingsområdet.

Information om när de olika aktiviteterna äger rum och vad de innehåller läggs kontinuerligt upp här på hemsidan.