Seminarier

SVUF har börjat med digitala seminarier. Det första genomfördes i december 2020 av Jan-Eric Furubo och i fokus var hans nya bok – The Evaluation Enterprise – A Critial View (2019). Föreläsningen kan du se här.

Lite information om Jan-Eric och hans bok:
Jan-Eric började arbeta som utvärderare på 1970-talet. Han har varit verksam i departement, utredningar och myndigheter, varav den längsta tiden inom Riksrevisionsverket och Riksrevisionen. I artiklar och böcker har han skrivit om utvärdering och vilken roll den kan ha, men också om dess begränsningar. Han har bland annat varit redaktör för och författare av kapitel i Evaluation – Seeking Truth or Power (2011) och Evaluation in Turbulent Times (2013). Till riksdagens särskilda översyn av den statliga revisionen skrev han promemoria Effektivitetsrevision – förväntningar och identitet (2018). I början av nästa år kommer han att publicera en ny bok om utvärderingens betydelse i en fungerande demokrati.  Jan-Eric var SVUF:s första ordförande och har också haft olika uppdrag inom European Evaluation Society.

Jan-Eric Furubo är tillsammans med Nicoletta Stame redaktör för The Evaluation Enterprise – A Critical View (2019).
Utvärdering är i dag ett inslag i offentlig verksamhet på alla nivåer, både i nationella och mellanstatliga sammanhang men också i våra svenska kommuner. Spridningen av utvärdering har varit uppbackad av mäktiga internationella institutioner. Det som drivit på denna spridning är föreställningen att utvärdering leder till bättre användning av resurser och ytterst till ett bättre samhälle genom att kritiskt pröva olika verksamheter. Kring utvärdering självt har däremot sällan mera kritiska frågor ställts. I boken The Evaluation Enterprise – A Critical View anlägger dock bokens redaktörer Jan-Eric Furubo och Nicoletta Stame, tillsammans med författarna av bokens olika kapitel, ett sådant kritiskt perspektiv. Det innebär att de frågor som utvärderare ställer när det gäller andra verksamheter också ställs kring utvärdering.