SVUFs digitala seminarier

SVUFs digitala seminarier hittar på här nedan. De ligger också på SVUFs YouTube kanal.

 

Bo Sandberg ger i tre korta klipp en introduktion till utvärdering.

Seminarier om utvärdering