Välbesökt jubileumskonferens när SVUF firade 20 år, 2023

Temat: Utvärderingens framtid och framtidens utvärdering

Svenska utvärderingsföreningen, SVUF, firade 20-årsjubileum den 7-8 december på Clarion Hotel Sign i Stockholm med en välbesökt jubileumskonferens. Nedan ser du en beskrivning av temat mer i detalj.

Utvärderingsfältet har genomgått flera utvecklingsfaser under de senaste decennierna. Kunskap om utvärdering har odlats av såväl akademiker som praktiker inom internationella, nationella och lokala sammanhang, och med många olika metodologiska angreppssätt. Genom att systematiskt utvärdera den offentliga förvaltningens verksamheter hoppas vi bidra till ökat lärande, effektivare organisering och förbättrade verksamheter.

Men blir det verkligen så? Eller är utvärderingarna mer symboliska? Har vi tillräckliga utvärderingskompetenser? Håller utvärderingarna måttet? Finns tillräcklig mottagarkapacitet för ett systematiskt lärande?

 

Årets huvudtalare var:

Eva Lindström, europeiska revisionsrätten och tidigare riksrevisor, Sverige

Steffen Bohni Nielsen, generaldirektör vid Danmarks Nationella Forskningscenter för Arbetsmiljö, NFA

Vi arrangerade även försessioner dagen före konferensen den 7/12, vilka fungerar som fortbildningsmoduler för aktiva utvärderare. Jubileumsmiddagen ägde rum den 7 december på Clarion Hotel Sign.

 

Hela programmet till konferensen finns här.

Sessioner med powerpointpresentationer som vi har fått godkänt att publicera finns nedan.

KEYNOTE: Svensk utvärdering från ett europeiskt perspektiv – utmaningar och möjligheterEva Lindströmeuropeiska revisionsrätten och tidigare riksrevisor, Sverige
KEYNOTE: The consequences of AI for evaluation practice in the future, Steffen Bohni Nielsen, generaldirektör vid Danmarks Nationella Forskningscenter för Arbetsmiljö, NFA

TEORI, DESIGN OCH METODER I UTVÄRDERING:
Intervjuer: “Det kan väl alla göra!”  Petra Bäckman, Pelle Amberntsson
Process Tracing in Evaluation – understanding how it works Derek Beach
När AI tar över offentlig förvaltning: Fördelar, fallgropar och konsekvenser för utvärdering Charlotta Kronblad, Anne Kaun
Utvärdering genom fallstudier Tommy Jensen

KRITISKA PERSPEKTIV I UTVÄRDERING:
Lever utvärderingsmonstret? Lena Lindgren, Jenny Nybom
Glappet mellan teori och praktik i utvärdering Verner Denvall, Kajsa Rosén
Requiem för utvärdering? Jan-Erik Furubo, Eva Grönborg
Berättelser och narrativ i utvärdering Evert Vedung, Mats Fred

I POLYKRISENS TIDEVARV:
Evaluation of transformative innovation policy Presenter: Caroline Resende Haddad Panel: Mikael Román and Josefin Lundström
Polykriserna och  utvärdering – vad behövs och vad är möjligt? Anna Johansson
Mot ett hållbart samhälle – vad kan utvärdering bidra med? Kim Forss, Ida Lindkvist

LÄRANDE INOM OCH FRÅN UTVÄRDERING:
Capacity building for the evaluation profession Oto Potluka, Sari Rannanpää
Lära av effektutvärdering Linus Liljeberg, Christer Gerdes, Marcus Wåhlstedt, Johan Peck, Lena Johansson Chateau
En nordisk blick på utvärdering av kulturpolitik och kulturprogram Louise Ejgod Hansen, Mats Granér, Maria Hirvi-ijäs, Nikolai Weissert
Att systematisera lärande (och användning) av utvärderingar Moa Chenon, Jonna Källström-Böresson