Svenska utvärderingsföreningen SVUF bildades i januari 2003 och är en ideell och oberoende förening för alla som arbetar med och är intresserade av professionell utvärdering. Föreningen vänder sig till utredare, beställare, utförare, konsulter och forskare som är verksamma i offentlig, ideell eller privat sektor. Såväl institutioner som individer kan bli medlemmar.

Nordens största utvärderingskonferens är tillbaka till Norra Latin i Stockholm 12 – 14 oktober!

Konferensens huvudtema är Utvärdering för ett bättre samhälle och konferensen är organiserad i fyra tematiska spår;

– Teori, design och metoder i utvärdering
– Policyanalys och utvärdering
– Utvärdering av samverkan
– Utvärderingens professionalisering.

 

Bli medlem i SVUF

SVUF är en ideell förening som bygger sin verksamhet på frivilliga insatser och medlemsavgifter. Som medlem bidrar du till att stärka föreningens arbete och du kan ta del av både utvärderingskonferens, seminarier och erfarenhetsutbyten som stärker din kunskap och kompetens som beställare, genomförare eller användare av utvärdering.

Aktuellt

SVUF konferens 12-14 oktober, Save the Date!

Nu är det äntligen dags för Nordens största utvärderingskonferens den 12-14 oktober 2022 vid Norra Latin i Stockholm. Vi vänder oss till alla offentliga, ideella och privata beställare, utvärderare och övriga användare av utvärdering på alla nivåer i samhället och vi...

läs mer

Ett professionellt utvärderingsforum

SVUF strävar efter att möta verksamheters olika behov på utvärderingsområdet.

SVUF genomför bland annat en tredagars utvärderingskonferens vartannat år och arrangerar regelbundet seminarier med olika inriktningar. 

Föreningen vänder sig till utredare, beställare, utförare, konsulter och forskare som är verksamma i offentlig, ideell eller privat sektor. Såväl institutioner som individer kan bli medlemmar.

 

Nyheter

Tips på kurs inom utvärderingsteori och utvärderingsmodeller

Kvalitet, effekt och utveckling? Då är utvärdering ett måste! Lunds universitet erbjuder kursen Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller, som ger en kritisk guidning till olika utvärderingsmodellers styrkor och svagheter. Den vänder sig till dig med minst...

Jobbtips vid riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat

Utredare till riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat Riksdagsutskotten ska följa upp och utvärdera riksdagsbeslut och arbeta med forsknings- och framtidsfrågor. De söker nu en ny kollega för ett utvecklande arbete där de stöder utskottens arbete med dessa...

Välkommen till ett digitalt seminarium den 16 september kl 13 om planeringsmetoden Ännu Mera Nytta!

Mats Alentun beskriver metodikens fem steg med fokus på hur problemträd och förändringsteori skapas. Genom Ännu Mera Nytta säkerställs utvärderingsbarhet och lärande, men också att de planerade insatserna blir relevanta, genomförbara, förankrade, realistiska och...

MSB söker utvärderare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap söker en utvärderare till enheten för forskning och utvärdering. Anställningen är placerad på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar vid enheten för forskning och utvärdering. Enhetens uppgift är att säkerställa...