Svenska utvärderingsföreningen SVUF bildades i januari 2003 och är en ideell och oberoende förening för alla som arbetar med och är intresserade av professionell utvärdering.

Föreningen vänder sig till utredare, beställare, utförare, konsulter och forskare som är verksamma i offentlig, ideell eller privat sektor. Såväl institutioner som individer kan bli medlemmar.

Bli medlem i SVUF!

Individuellt medlemskap

Individuella medlemmar betalar en årsavgift på 150 kr (antingen personligen eller via sin arbetsgivare).
Observera att så länge du är medlem arkiverar SVUF de personuppgifter du lämnar. Detta gör vi enbart för att kunna erbjuda service till dig som medlem. Lämnar du föreningen stryks all sådan information om dig. Kontakta oss gärna om du har frågor om detta. Medlemskapet gäller för ett kalenderår.

 

Du betalar enkelt ditt medlemskap för individuell medlem direkt här på hemsidan.  När du redan medlem behöver du INTE fylla i medlemsdelan utan bara fylla i Stripebetalningen och namn. Ny medlem fyller i ävev medlemsdelen vid betalning. Klicka här för att komma till betalning.

Institutionellt medlemskap

Institutionella medlemmar betalar en årsavgift på 7 500 kr. För institutionella medlemmar gäller att alla anställda i organisationen omfattas av medlemskapet och till exempel får möjlighet att gå på seminarier och gå på konferensen till reducerat pris. Vill du bli institutionell medlem maila till info@svuf.nu så kontaktar vi dig.

SVUF behöver en kontaktperson till varje institutionell medlem som kan ta emot utskick och information. Det går bra att anmäla flera personer från samma organisation så att fler får utskick och information.

Kontakta info@svuf.nu om du har några frågor om medlemskapet.

Dags att betala medlemsavgift 2024

Du betalar enkelt ditt medlemskap för individuell medlem direkt här på hemsidan.  När du redan är medlem behöver du INTE fylla i medlemsdelen utan bara fylla i Stripebetalningen och namn. Ny medlem fyller i även i medlemsdelen vid betalning.

Vi hälsar nya såväl som gamla medlemmar
varmt välkomna i SVUF.

Eva Mineur

Ordförande, SVUF

Aktuellt

Hyllning till Evert Vedung

En gråkall eftermiddag i februari hölls ett symposium i Uppsala på Institutet för bostads och urbanforskning, för att tillsammans med SVUF hedra professor Evert Vedungs gärning. Seminariet hade arrangerats i tysthet så att Evert inte skulle ana oråd. På initiativ av...

läs mer

Årsstämma 21 mars

SVUF bjuder in till digital årsstämma den 21 mars 2024. Såväl institutionella medlemmar som individuella medlemmar är välkomna. Årsstämman börjar kl 17 men redan kl 16 blir det ett seminarium med Seth Sander från Svenska ESF-rådet. Seminariet handlar om tankar om...

läs mer

Ett professionellt utvärderingsforum

SVUF strävar efter att möta verksamheters olika behov på utvärderingsområdet.

SVUF genomför bland annat en tredagars utvärderingskonferens vartannat år och arrangerar regelbundet seminarier med olika inriktningar. 

Föreningen vänder sig till utredare, beställare, utförare, konsulter och forskare som är verksamma i offentlig, ideell eller privat sektor. Såväl institutioner som individer kan bli medlemmar.