Svenska utvärderingsföreningen SVUF bildades i januari 2003 och är en ideell och oberoende förening för alla som arbetar med och är intresserade av professionell utvärdering. Föreningen vänder sig till utredare, beställare, utförare, konsulter och forskare som är verksamma i offentlig, ideell eller privat sektor. Såväl institutioner som individer kan bli medlemmar.

I år firar vi 20-årsjubileum med konferens den 8 dec och försessioner den 7 dec.

Jubileumskonferens 7 och 8 december

SVUF firar 20 år. Nu kan du registrera ditt deltagande  7- 8 december. Den 7 december blir det försessioner och den 8 december blir det jubileumskonferens på Clarion Hotel Sign i Stockholm. .

Jubileumskonferens för SVUF 20 år

TEMA: Utvärderingens framtid och framtidens utvärdering

Svenska utvärderingsföreningen (SVUF) firar i år 20 år. Utvärderingsfältet har genomgått flera utvecklingsfaser under de senaste decennierna. Utvärderingskompetensen har odlats av såväl akademiker som praktiker inom internationella, nationella och lokala sammanhang.

Genom att systematiskt utvärdera den offentliga förvaltningen hoppas vi bidra till lärande och förbättrad verksamhet.

Men blir det verkligen så? Eller är utvärderingarna mer symboliska? Har vi tillräckliga utvärderingskompetenser? Håller utvärderingen måttet? Finns tillräcklig mottagarkapacitet för systematiskt lärande?

Nu kan du boka din medverkan på SVUF:s jubileumskonferens den 8 december med försessioner den 7 december på Clarion Hotel Sign i Stockholm. 

 

Dagar, timmar, minuter, sekunder:

Nedräkning till den 7 december. Dagen då vi inleder med försessioner. Den 8 december startar jubileumskonferensen.

Nedräkningen till jubileumskonferensen:

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Läs mer och boka din plats på vår jubileumskonferens via länken nedan.

Bli medlem i SVUF!

Individuellt medlemskap

Individuella medlemmar betalar en årsavgift på 150 kr (antingen personligen eller via sin arbetsgivare).
Observera att så länge du är medlem arkiverar SVUF de personuppgifter du lämnar. Detta gör vi enbart för att kunna erbjuda service till dig som medlem. Lämnar du föreningen stryks all sådan information om dig. Kontakta oss gärna om du har frågor om detta. Medlemskapet gäller för ett kalenderår.

Du betalar enkelt ditt medlemskap för individuell medlem direkt här på hemsidan. Klicka här för att komma till betalning.

Institutionellt medlemskap

Institutionella medlemmar betalar en årsavgift på 7 500 kr. För institutionella medlemmar gäller att alla anställda i organisationen omfattas av medlemskapet och till exempel får möjlighet att gå på seminarier och gå på konferensen till reducerat pris. Vill du bli institutionell medlem maila till info@svuf.nu så kontaktar vi dig.

SVUF behöver en kontaktperson till varje institutionell medlem som kan ta emot utskick och information. Det går bra att anmäla flera personer från samma organisation så att fler får utskick och information.

Kontakta info@svuf.nu om du har några frågor om medlemskapet.

Betala medlemsavgiften här

Du betalar enkelt ditt medlemskap för individuell medlem direkt här på hemsidan.

Vi hälsar nya såväl som gamla medlemmar
varmt välkomna i SVUF.

Ylva Norén Bretzer

Ordförande, SVUF

Aktuellt

Uppsatstävling. Deadline 1 oktober

Uppsatstävling. Deadline 1 oktober

Skriver du uppsats på kandidat-, magister- eller mastersnivå med koppling till utvärdering? Ställ upp i SVUFs uppsatstävling! Bidrag kan skrivas inom valfritt ämne men ska ha en tydlig koppling till utvärdering. Viktiga datum · 1 oktober 2023: sista dag att skicka in...

läs mer

Call for Panels och call for Evaluation Paper Abstracts

Call for Panels – Föreslå en SVUF-panel SVUF bjuder in till Jubileumskonferens den 8 december i Stockholm och bjuder in sitt nätverk till att föreslå paneler under följande fyra teman: Kritiska perspektiv på utvärdering Utvärdering i poly-krisens tidevarv Lärande inom...

läs mer

Ett professionellt utvärderingsforum

SVUF strävar efter att möta verksamheters olika behov på utvärderingsområdet.

SVUF genomför bland annat en tredagars utvärderingskonferens vartannat år och arrangerar regelbundet seminarier med olika inriktningar. 

Föreningen vänder sig till utredare, beställare, utförare, konsulter och forskare som är verksamma i offentlig, ideell eller privat sektor. Såväl institutioner som individer kan bli medlemmar.