Under SVUF konferensen i december 2023 spelade vi in sessionen med Anna Johansson, universitetslektor vid Mälardalens universitet, när hon presenterar erfarenheter av ett MSB uppdrag.

Samhällssystemen ställs oftare inför flera kriser samtidigt, så kallade polykriser. Komplexiteten tilltar och svårigheten att utvärdera ökar. Vad kan utvärdering bidra med under sådana omständigheter? Vad behövs, och vad är möjligt? Vad gör vi rätt, och vad behöver vi lära?

Seminariet är den 10 juni 2024, kl 16-17.

På seminariet visas den inspelade filmen från sessionen på konferensen och därefter finns Anna med för diskussion och frågor.

Anmälan till info@svuf.nu. Seminariet är öppet för SVUFs medlemmar. Länk skickas ut separat.