En gråkall eftermiddag i februari hölls ett symposium i Uppsala på Institutet för bostads och urbanforskning, för att tillsammans med SVUF hedra professor Evert Vedungs gärning. Seminariet hade arrangerats i tysthet så att Evert inte skulle ana oråd.

På initiativ av Marianne Danielsson, Nils Hertting och Gustav Petersson har texter insamlats till en 25 kapitel tjock vänbok, som överräcktes till den förvånade huvudpersonen. Här återfinns både utvärderare och andra i Everts krets, till exempel Kim Forss, Verner Denvall, Jan-Eric Furubo, Hanne Foss Hansen, Rolf Sandal och Peter Dahler-Larsen. Under symposiet talade Sverker Gustavsson, Rolf Sandal och Li Bennich-Björkman utifrån sina bidrag till boken.

Läs mer här.

I ett av kapitlen i vänboken har Sanja Magdalenić skrivit om SVUFs bildande och historia. Väl värt att läsa!
Länk till bokkapitlet om SVUF uppkomst.