Tips på kurs!

Vid Lunds universitet Socialt arbete ges kursen Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller på kvartsfart, online, 7.5 hp. Kursen riktar sig till yrkespraktiker inom det sociala fältet: verksamma eller blivande verksamhetsutvecklare, utredningssekreterare, medarbetare...

EES 2023 – online event 14th– 16th November

EES arrangerar en tvådagars onlinekonferens den 14-15 november. Dagen innan erbjuds också workshops. Temat för konferensen är: Alternative Futures: what role for evaluation in a just transition? Changing how and what we value? Evaluation’s responsibility in...