Utdelning av uppsatspriset

Utdelning av uppsatspriset

Under Jubileumskonferensen delades uppsatspriset ut till Viktoria Kozek för hennes uppsats “Money Talks: How Increased Reimbursement Rates Impact Parental Benefit Uptake”. Motiveringen är: För en metodologiskt stark undersökning av en central samhällsuppgift,...

Tips på kurs!

Vid Lunds universitet Socialt arbete ges kursen Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller på kvartsfart, online, 7.5 hp. Kursen riktar sig till yrkespraktiker inom det sociala fältet: verksamma eller blivande verksamhetsutvecklare, utredningssekreterare, medarbetare...

EES 2023 – online event 14th– 16th November

EES arrangerar en tvådagars onlinekonferens den 14-15 november. Dagen innan erbjuds också workshops. Temat för konferensen är: Alternative Futures: what role for evaluation in a just transition? Changing how and what we value? Evaluation’s responsibility in...