Tips på kurs!

Vid Lunds universitet Socialt arbete ges kursen Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller på kvartsfart, online, 7.5 hp. Kursen riktar sig till yrkespraktiker inom det sociala fältet: verksamma eller blivande verksamhetsutvecklare, utredningssekreterare, medarbetare...