På årsmötet valdes en ny styrelse för SVUF. Vi säger hjärtligt välkomna till Eva Mineur som valdes till ordförande, Johanna Lindström och Karla Anyana de Carlsson som valdes som suppleanter.

Stort tack till avgående ledamöter Petra Jonvallen, Ann-Sofie Isaksson och Sanja Magdalenić.

Styrelsen består också av Markus Burman, Ylva Norén Bretzer, Ingrid Schild, Tobias Fridholm, Susanna Hammarberg, Jonna Källström Böresson, Staffan Söderberg och Marianne Danielsson.

Vi ser fram emot ett spännande år tillsammans med er medlemmar!