Den 18 januari kl 10 disputerar Annika Hasselblad då hon försvarar avhandlingen “Unraveling the Socio-Technical Tensions of Performance Measurement in Public Welfare Organizations” vid Mittuniversitetet.

Prestationsmätning utgör en betydande del av dagens arbete inom olika offentliga välfärdsorganisationer, såsom skola, omsorg och socialtjänst, med målet är att effektivisera användningen av skattemedel. Tyvärr har detta kommit att resultera i ett fokus på att uppfylla kvantitativa mål istället för att erbjuda individanpassad välfärdsservice utifrån behov, vilket kan skapa dysfunktionella effekter. Därför undersöker denna avhandling de spänningar som uppstår mellan prestationsmätning och offentlig välfärdspraktik med hjälp av underliggande logiker både teoretiskt och praktiskt. Avhandlingen erbjuder en fördjupad förståelse kring hur en industrilogik fortfarande starkt präglar mätmetoder och teknikanvändning inom offentliga välfärdsorganisationer vilket bidrar till att välfärdsprofessioners bedömningar hamnar i skymundan.

Mer information finns här.