Vid Lunds universitet Socialt arbete ges kursen Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller på kvartsfart, online, 7.5 hp.

Kursen riktar sig till yrkespraktiker inom det sociala fältet: verksamma eller blivande verksamhetsutvecklare, utredningssekreterare, medarbetare som arbetar med utvärdering, kvalitetsuppföljning och upphandling, projektledare och andra som driver utveckling och därmed behöver kunna utvärdera.

På kursen får du bland annat: kunskap om teorier och forskning som kan hjälpa dig att läsa utvärderingar kritiskt, teoretisk och praktisk guidning om olika utvärderingsmodeller, diskutera vilken roll utvärderingar spelar för lärandet inom socialt arbete och problematisera frågor kring utvärderingar i granskningssamhället.

Läs mer här.