Inbjudan till konferens i Malmö 18-19 oktober 2018

Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, CTA, vid Malmö universitet bjuder in forskare, doktorander och yrkesverksamma till en konferens om aktuella arbetslivsfrågor med temat Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet. Hur kan vi organisera oss för att hantera ett allt mer komplext arbetsliv? Under två dagar ges möjlighet att ta del av forskningsresultat och erfarenheter från dagens arbetsliv. Tillsammans identifierar vi nya utmaningar och möjligheter. Utvärdering är en av flera frågor som tas upp.

Huvudtalare
– Philip Runsten, forskare på Handelshögskolan i Stockholm och författare till boken Kunskapsintegration.
– Marianne Törner, professor och ledare för forskargruppen Säkerhet, organisation och ledarskap vid Arbets- och miljömedicin på Göteborgs universitet.

Skicka in bidrag/Call for abstracts
Såväl forskare och doktorander som yrkesverksamma är välkomna att skicka in bidrag på konferensens tema. Sista datum är onsdagen den 9 maj 2018.

Läs mer
www.mah.se/cta/konferens

Anmäl dig till konferensens nyhetsbrev
Vill du ha löpande information? Vi gör utskick när anmälan öppnar, när programmet är klart och påminner när deadline närmar sig. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev: https://www.mah.se/cta/konferens/nyhetsbrev

Varmt välkommen till Malmö universitet i oktober!