Inbjudan till seminarium om UKÄs utvärdering av svenska lärosätens arbete med att främja hållbar utveckling i utbildning

Henrik Holmquist och Yvonne Fors, utredare på Universitetskanslersämbetet, presenterar en utvärdering om svenska universitets och högskolors arbete med att främja hållbar utveckling inom utbildning (Rapport 2017:12).

Detta är den första av UKÄ:s tematiska utvärderingar i det nya utvärderingssystemet. Utredarna kommer att berätta om bakgrund och val av metod. Dessutom om hur utvärderingen genomfördes, vilka utmaningar som uppstod samt utkomsten i form av resultat och lärdomar.

Seminariet webbsänds från Universitetskanslersämbetets lokaler (Löjtnantsgatan 21) i Stockholm den 12:e mars kl. 15.00–16.00.

Vill du delta i seminariet på plats är du välkommen med din anmälan till info@svuf.nu.
Obs, antalet platser i lokalen är begränsat så först till kvarn gäller.

Vill du ta del av seminariet via streaming anmäl dig till info@svuf.nu så får du instruktioner via mail.

Välkomna!