Nu är det dags att nominera kandidater till SVUFs nästa styrelse (perioden 2016-2017). Samtliga medlemmar inbjuds härmed att nominera kandidater. Mejla ditt förslag till info@svuf.nu senast den 9 oktober. Skriv också i ditt mejl vilken post du, eller personen du föreslår, är intresserad av (styrelseledamot, vice ordförande eller ordförande).

Nominerade kandidater ska vara medlemmar i SVUF samt ha accepterat nomineringen. Styrelsen har utsett en valberedning bestående av Maria Grudin, Åsa Sohlman och Evert Vedung. Denna kommer efter att nomineringen är färdig sammanställa en lista på kandidater som skickas ut till medlemmarna för poströstning. Valet ska enligt stadgarna vara genomfört senast den 1 december.

Välkommen med din nominering!

SVUF, styrelsen