Till er som ännu inte har skickat in era röster kommer här en påminnelse att rösta.

Ni har fått valmaterialet med vanlig post och sista dagen valkuvertet ska vara valberedningen tillhanda är den 15 november.