Maria Bergström och Kettil Nordesjö som båda sitter i SVUFs styrelse hade presentationer på EES-konferensen.

Maria är senior analytiker vid Vetenskapsrådet och hon presenterade en modell för utvärdering av förutsättningar för klinisk forskning i Sverige mot bakgrund av det nya ALF avtalet från 2015. Modellen för utvärderingen utvecklade en bedömningsmatris för att stödja och avgränsa bedömningen av forskningens förutsättningar i ALF- regionerna som genomfördes med en peer review.

Kettil är forskare vid centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering på Malmö universite. Han presenterade ett pågående forskningsprojekt som bland annat syftar till att analysera hur utvärdering praktiseras i kommunal styrning genom sociala investeringar.