Spännande samarbete mellan SVUF och Eskilstuna kommun! Reflektionsseminarium kring utvärdering av kompetensförsörjningsarbete. Kompetensförsörjningsutmaningen är en central och viktig fråga för landets kommuner. Deltog gjorde sju kommuner med representanter på kommunledningsnivå HR samt representant från Sveriges kommuner och Landsting. Vicki Johansson styrelseledamot i SVUF och professor vid Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet pratade om en av dagens programpunkter. Kommunal organisation som organisation.