Nu är det äntligen dags för Nordens största utvärderingskonferens den 12-14 oktober 2022 vid Norra Latin i Stockholm. Vi vänder oss till alla offentliga, ideella och privata beställare, utvärderare och övriga användare av utvärdering på alla nivåer i samhället och vi kommer att möjliggöra för ett digitalt deltagande under konferensen.

Det övergripande temat för konferensen är ”Utvärdering för ett bättre samhälle” och det kan läsas både som en fråga och som ett påstående. Vi vill bidra till diskussionen om hur utvärderingsväsendet i Sverige och i Norden påverkar samhället, och vad som krävs av utvärderare och användare för att utvärderingar ska kunna användas som underlag för bättre beslut i våra demokratiska församlingar, myndigheter och i övriga organisationer. Helt enkelt, hur kan utvärderingar bidra till ett bättre samhälle?

Det övergripande syftet med SVUF är ”att främja utvärdering som mångsidigt fält inom alla samhällssektorer, för att stärka demokratin, förbättra kvaliteten på beslutsunderlag, samt att främja en konstruktiv och kritisk diskussion om utvärdering.” Vårt konferenstema kan härledas till syftet med föreningen, att ”främja en konstruktiv och kritisk diskussion om utvärdering”. Vi har bjudit in internationella och nationella huvudtalare, nordiska paneler, och en mängd seminarier som presenterar analyser och utvärderingar över samhällskritiska och viktiga händelser.

Vi i SVUF bjuder in dig och din organisation att delta på konferensen och i många olika samtal om hur vi med stöd av utvärderingar och andra analyser, förbättrar vår kunskap och kompetens om hur vi kan stärka samhället på olika sätt och stå rustade för de stora samhällsutmaningar som vi står inför.

Anmälan till konferensen och mer information kommer längre fram, men det är dags att boka upp datumen i kalendern.

Välkomna!