SVUFs styrelse under de kommande två åren består av:

Ordförande
Kari Jess, Högskolan i Dalarna

Vice ordförande
Lena Johansson de Chateau, Faugert & Co Utvärdering AB

Ledamöter
Maria Bergström, Vetenskapsrådet
Tommy Dahlén, Forte
Anette Gröjer, Universitetskanslerämbetet
Niga Hamasor, VETA Advisor AB
Kettil Nordesjö, Linnéuniversitetet
Gustav Petersson, Skolverket
Rune Premfors, Södertörns Högskola

Suppleanter
Camilla Gjerde, Riksrevisionen
Kajsa Rosén, Strategirådet AB