Den nya styrelsen för SVUF är klar och ser ut enligt följande:

Anette Gröjer, ordförande
Gustav Petersson, vice ordförande
Kettil Nordensjö, ledamot
Maria Bergström, ledamot
Tommy Dahlén, ledamot
Annika Claesson, ledamot
Vicki Johansson, ledamot
Anna Petersén, ledamot
Sanja Magdalenic, ledamot

Inger Wikström Öbrand, suppleant
Sofia Aidetchikova, suppleant
Roger Orwén, suppleant

Styrelsen tillträder i januari.