Nytt digitalt SVUF seminarium, 12 november kl 13-14. Professor Verner Denvall vid Lunds universitet och tidigare ordf för SVUF kommer att introducera begreppet “avimplementering” och berätta om resultaten från studien “Take – Away -avveckling av etablerade arbetsmetoder vid införande av nya psykosociala insatser för hemlösa och personer med psykisk ohälsa”

Kanske behöver vi koncentrera oss mer på utfasning av gamla metoder i stället för att så ihärdigt försöka implementera nya? Som utvärderare lämnar vi ofta rekommendationer till förändring väl medvetna om utmaningarna att implementera dem. I studien undersöker vi vilka faktorer som har betydelse för avveckling av etablerade arbetssätt när det finns nya med starkt vetenskapligt stöd. Som exempel kan nämnas att ca 1/3 de totala sjukvårdskostnaderna i USA kan kopplas till överanvändning av metoder med sämre utfall trots att det finns bättre alternativ. Överanvändning är en ofta förbisedd aspekt vid implementering av nya metoder.

För att anmäla dig till seminariet behöver du vara medlem i SVUF, antingen via insitutionellt medlemskap eller individuellt. Maila din anmälan till info@svuf.nu.